• Priser

 • Isolering
  Golv 220 mm, väggar 190 mm, tak 340 mm (gäller Hägern -110).
  Övriga stugor Golv 190, väggar 145 tak 240 mm

  Materialsats
  Se bifogad materialspecifikation

  OBS! Vi har ritningar på ytterligare 20 stugor och samtliga kan fås spegelvända. Utöver detta bygger vi gärna efter kundens önskemål.

  Övriga vilkor

  Leveranssätt
  Stommen levereras fritt byggplatsen (inom 150 kilometers avstånd), samt uppmonteras. Övrigt material, fritt byggplatsen. Krav på fram- komlighet för 24 m ekipage. Vid hinder och dröjsmål runt byggplatsen debiteras kunden.Utöver 150 km deb 400 kr/mil upp till 300 km avstånd

  Betalningsvillkor
  5.000 kr betalas direkt efter att kontraktet upprättats.
  70% betalas direkt vid stomleverans.
  30% faktureras efter färdigställning (15 dgr netto).

  Övrigt
  Köparen ansvarar för att grunden står färdig vid husleverans. Samt tillhandahåller 2 man till handräckning under stomresning Köparen skall hålla traktor med lång arm samt gaffel för lossning och montering av stomme. Köparen skall också tillhandahålla byggström under bygg- tiden.

  Hans Marklunds Fritidshus förbehåller sig rätten till ev. prisjusteringar.